Wysyłka w 24h Wysyłka w 24h
Infolinia: +48 506 807 708

Spring Start 2024

Chcesz zrobić w domu pizzę tak pyszną jak w restauracji?

Kup grill Weber i zmień go w piec do pizzy dzięki naszej ofercie specjalnej.

Nieważne, czy to nocna przekąska czy przyjęcie dla dzieci. Z kamieniem twoja pizza będzie idealna za każdym razem.

 

ODBIERZ DARMOWY KAMIEŃ DO PIZZY

3 PROSTE KROKI 

1. Kup grill

2. Zarejestruj swój grill na www.weber.com

3. Otrzymasz kod rabatowy na kamień do pizzy

 

Regulamin udziału w promocji „SPRING START 2024”.


I. Postanowienia ogólne:


1. Organizatorem promocji w formie sprzedaży premiowej o nazwie „Spring Start 2024” jest Weber-Stephen Polska sp. z o.o, ul. Mieczysława Pożaryskiego 32, 04-703 Warszawa, zwana dalej Organizatorem bądź Weber. Strona internetowa Organizatora jest dostępna pod adresem: www.weber.com/PL. Kontakt z Organizatorem jest możliwy pod adresem
poczty elektronicznej: service-PL@weber.com.

2. Czas trwania promocji obejmuje okres od dnia 02.04.2024 r. o godz. 00:00 i do dnia 31.05.2024r. o godz. 23:59 (Czas trwania promocji) lub do wyczerpania zapasów promocyjnych

3. Akcja promocji obowiązuje przy zakupach w punktach sprzedaży autoryzowanych sprzedawców Weber na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz w sklepie internetowym działającym pod adresem www.weber.com/PL.


II. Warunki uczestnictwa i przebieg promocji:


1. Promocja przeznaczona jest dla wszystkich osób pełnoletnich mieszkających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, które w okresie promocyjnym dokonały zakupu nowego grilla spośród modeli wymienionych w punkcie 5. poniżej na stronie internetowej www.weber.com/PL/ lub u autoryzowanego sprzedawcy Weber i zarejestrowały go najpóźniej do dnia 30.06.2024r. na swoim koncie Weber ID, którego utworzenie możliwe jest pod adresem: https://www.weber.com/on/demandware.store/Sites-PLSite/pl_PL/Login-Show?rurl=grill-register z tym zastrzeżeniem, że pracownicy Organizatora i firm z nim powiązanych tj. WeberStephen Polska sp. z o.o. (innych spółek kapitałowo powiązanych z Weber) - nie są uprawnieni do wzięcia udziału w promocji.

2. Uczestnik promocji rejestruje swój produkt podając numer seryjny zakupionego produktu oraz załączając kopię potwierdzenia zakupu. Po poprawnej weryfikacji, kod rabatowy do użycia na Weber.com zostanie wysłany na adres mailowy podany przy rejestracji. Kod rabatowy należy wykorzystać poprzez dodanie do koszyka promocyjnego przedmiotu oraz sfinalizowanie procesu zakupu. Po dodaniu kodu rabatowego w koszyku, cena promocyjnego
przedmiotu zostanie obniżona do 0,00zł.

3. Po spełnieniu opisanych w punktach 1 i 2 powyżej warunków, uczestnik promocji otrzyma przesyłką kurierską wysłaną w terminie 30 dni od dnia dokonania rejestracji zakupu na koncie ID, do każdego zakupionego grilla biorącego udział w promocji, Gratis - jeden dedykowany kamień do pizzy, przy czym dostawa Gratisów jest realizowana wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Organizator ma prawo zlecić część zadań związanych z realizacją promocji, m.in. wysyłkę Gratisów – dedykowanych kamieni do pizzy spółce Weber Stephen Deutschland GmbH, Rheinstrasse 194 55218 Ingelheim Germany.

5. Lista grilli uczestniczących w promocji:

KOD SKU

KOD EAN

NAZWA GRILLA

NR GRATISOWEGO KAMIENIA

46010033

0077924016424

Spirit E-210 Classic

8861

1500299

077924994388

SPIRIT E-220S Classic, GBS

8861

46415033

0077924029349

Spirit E-320 Classic

8861

1500136

077924991790

SPIRIT E-330 Classic, GBS

8861

46512233

0077924160233

SPIRIT E-315

8861

46712233

0077924160417

SPIRIT E-325

8861

46512533

0077924161490

SPIRIT EPX-315

8861

46813733

077924177859

Spirit EPX-335

8861

46802333

0077924146497

Spirit SP-335 Premium

8861

46803733

077924177996

Spirit SPX-335

8861

44010133

0077924076800

Spirit II E-210

8861

44012133

0077924162084

Spirit II E-220

8861

45010133

0077924076817

Spirit II E-310

8861

61011133

0077924085901

Genesis® II E-310

8861

62011133

0077924085925

Genesis® II E-410

8861

1500410

77924996559

GENESIS E-315

7681

35310033

0077924174889

GENESIS E-325s

7681

35410033

0077924175091

GENESIS E-335

7681

35400033

0077924175237

GENESIS S-335

7681

1500436

077924996764

GENESIS E-415

7681

36410033

0077924175374

GENESIS E-435

7681

35810033

0077924176487

GENESIS EPX-335

7681

36310033

0077924175749

GENESIS E-425s

7681

35500033

0077924175978

GENESIS SX-325s

7681

36810033

0077924176623

GENESIS EPX-435

7681

35313033

0077924181702

GENESIS SE-E-325s

7681

35813033

0077924182099

GENESIS SE-EPX-335

7681

36813033

0077924182006

GENESIS SE-EPX-435

7681


W uzasadnionych przypadkach (brak dostępności kamienia do pizzy na stanach magazynowych z powodu problemów z dostawą, ograniczeń w imporcie lub podobnych) Weber ma prawo dostarczyć zamiast wskazanego kamienia do pizzy produkt o równej wartości rynkowej.


III. Postępowania reklamacyjne


Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia promocji uczestnicy winni zgłaszać na adres e-mail: service-pl@weber.com. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

IV. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy pod adresem e‐mail: privacy.emea@weberstephen.com

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgoda Uczestników na udział w Promocji oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Promocji.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wzięcia udziału w promocji czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania promocji, a po jej zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Promocję chyba że uczestnik promocji wyraził wyraźną zgodę na wykorzystanie danych do innych celów określonych odrębnie.

6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e‐mail: privacy.emea@weberstephen.com.

8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa.

9. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.

10. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w związku z zarejestrowanym przez uczestników promocji identyfikatorem Weber ID można znaleźć w polityce prywatności na naszej stronie
internetowej www.weber.com.


V. Pozostałe postanowienia


1. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży lub zwrotu towaru w sklepie internetowym, uczestnik promocji ma obowiązek zwrócić także gratis w stanie nienaruszonym. Koszty zwykłej przesyłki zwrotnej (standardowa przesyłka DHL) ponosi Weber.

2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji „SPRING START 2024 ”. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji „SPRING START 2024” mają charakter jedynie informacyjny.

3. Udział w Promocji jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Promocji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Udział w Promocji oznacza jednoczesną akceptację postanowień Regulaminu.